ذهن شما طراح سرنوشت شماست.

یکشنبه, 29 اسفند 1395 ساعت 21:23

تعهدنامه 1396

این تعهد نامه مختص افرادیست که موفقیت رو هدف قرار دادند
موفقیت به لایقش داده میشه نه طالبش

دوست خوبم
تو اشرف مخلوقاتی و خالق تک تک اهدافت

مشاهده 669 بار