ذهن شما طراح سرنوشت شماست.

جمعه, 15 بهمن 1395 ساعت 01:32

دانلود کتاب علم ثروتمند شدن

نام کتاب : The Science of Getting Rich

نام فارسی : علم ثروتمند شدن

نویسنده : Wallace D. Wattles

والاس وتلز نویسنده کتاب « علم ثروتمند شدن » که حدود 100 سال قبل این کتاب پایه ای ثروت را به تحریر در آورده است. او در این کتاب در مورد جوهره اندیشمندی صحبت می کند که تمام جهان هستی از آن شکل می گیرند. در فیزیک کوآنتوم عصر جدید در سال 2013 در مورد اندیشه بزرگ تمامی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که جهان هستی دارای یک شعور برتر و بی نقص است که تمام مسائل را قبل از تفکر می فهمد و در شکل گیری هر چیزی نقش دارد اما برای هیچ انسانی تصمیم نمی گیرد. والاس وتلز در مورد ساختار خلق ثروت با قدرت قلم شیوای خودش چنان مسیر را آسان شرح می دهد که راندابرن تهیه کننده فیلم راز در مقدمه ابتدایی این کتاب به مدح و ستایش تحریر والاس می پردازد. او اظهار می کند که بعد از خواندن این کتاب بود که زندگی اش رنگ و بوی تازهی ای گرفت و مسیر زندگی اش عوض شد.

این کتاب در مورد ذهنیت ثروت تاکید به پرهیز از اندیشه رقابت می پردازد به گونه ای که با تکنیکهای بسیار ساده و بدیهی اش این امکان را به عموم مردم می دهد که در زندگی شان در جستجوی ثروتی بی پایان باشند. منابع ثروت تمام نشدنی هستند و جریانی از فراوانی جهان هستی را در بر گرفته است. در جهان این کتاب پرفروش ترین کتاب در حوزه پول و ثروت می باشد که 2 قرن قبل، از مکتبی در کشور هند نشات گرفته است. کلیه آثار والاس وتلز 4 کتاب تاثیرگذار و پایه ای است که در کشور ایران فقط این کتاب ترجمه شده است و سه کتاب دیگر در سایتهای خارجی قابل دسترسی می باشد. در کشورمان نام های متفاوتی برای این کتاب در نظر گرفته شده است نظیر راز ثروت، چگونه توانگر شویم، چگونه ثروتمند بشویم، قانون توانگری تا فروش کتاب بیشتر بشود اما نام اصلی آن

فهرست کتاب

مقدمه (راندابرن)

فصل اول - حق ثروتمند شدن

فصل دوم - علم ثروتمند شدن

فصل سوم - آیا این فرصت انحصاری است؟

فصل چهارم - اولین اصل ثروت اندوزی

فصل پنجم - افزایش حیات

فصل ششم - چگونه ثروت به شما روی می آورد

فصل هفتم - شکرگذاری

فصل هشتم - تفکر به شیوه ای خاص

فصل نهم - چگونه اراده خود را به کار گیریم

فصل دهم - استفاده بیشتر از اراده

فصل یازدهم - اقدام به شیوه ای خاص

فصل دوازدهم - اقدام موثر

فصل سیزدهم - آغاز یک تجارت مناسب

فصل چهاردهم - القاء رشد

فصل پانزدهم - انسان در حال پیشرفت

چکیده ای از کل کتاب و بررسی نکات ارزشمند آن

مشاهده 4236 بار